revitRevit có phải là BIM?BIM là viết tắt của Building Information Modeling. Nó đề cập đến một quá trình – không phải là một phần mềm.BIM đang tạo ra các công cụ “mô hình thông minh” cho phép người dùng phân tích và xác nhận các quyết định